Algemeen

Als je kunt zwemmen of zwemdiploma ABC hebt, is het verstandig om het zwemmen bij te houden. Bijna iedereen kan tegenwoordig leren zwemmen, maar als men eenmaal een diploma behaald heeft wordt er steeds minder een bezoek aan een zwembad gebracht. Bij warm weer zijn de zwembaden, stranden van binnenwateren ende zee overvol. Het gevaar van een ongeval op of bij het water is zoveel malen groter als men de zwemkunst onvoldoende beheerst. Een van de mogelijkheden om je zwemkunst bij te houden, te werken aan je conditie of zwemmend redden te leren word je geboden door Reddingsbrigade Elsloo.

Het doel van RBE is: De verdrinkingsdood bestrijden op een preventieve manier, het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het leren redden van drenkelingen. Reddingsbrigade Elsloo bestaat al sinds 1975. De vereniging geeft cursussen voor jong en oud vanaf vijf jaar. We leren de cursisten zwemmend redden, zwemvaardigheden en snorkelen. Bij de jongste groepen worden het zwemmend redden en de zwemslagen spelenderwijs aangeleerd. Bij de hogere diploma’s worden er naast praktijklessen ook theorie- en EHBO- lessen gegeven.

Extra activiteiten

Naast deze opleidingen organiseert de vereniging ook aanverwante activiteiten voor de leden om de gezelligheid en saamhorigheid te bevorderen. Enkele activiteiten zijn: uitstapjes voor de jongeren, excursies naar zuster -verenigingen die binnenwater of de zee bewaken, verkleed zwemmen met carnaval, en jaarlijkse de afsluiting van het seizoen met spelletjes. De activiteiten van RBE worden geheel door vrijwilligers bestuurd en uitgevoerd, onder toezicht van gediplomeerde instructeurs. De individuele aandacht is groot, omdat er les wordt gegeven aan groepen van ongeveer 10 personen.