Jaarvergadering 2017 (ALV)

VOOR WIE

De algemene ledenvergadering (ALV) is toegankelijk voor iedereen die lid is van de Reddingsbrigade Elsloo (RBE). Minderjarige leden kunnen vertegenwoordigd worden door hun ouders.

WANNEER

Woensdag 28 maart 2017. Aanvang: 20:00 uur. Graag op tijd aanwezig zijn.

WAAR

Zwembad Steinerbos, Stadhouderslaan 220. 6171 KP Stein

AGENDA

1) Opening
2) Notulen vorige vergadering
3) Terugblik afgelopen jaar
4) Ingekomen stukken
5) Mededelingen bestuur:
• Ledenaantallen 2016-2017
• Versterking assistent-instructeurs
• Vacatures
6) Verslag vertrouwenspersonen
7) Verslag penningmeester
8) Vooruitblik en planning
9) Rondvraag en afsluiting